Privacyverklaring van DeMeubelspecialistfriesland.nl Keukenopmaatfriesland.nl.

Bekijk de privacyverklaring van DeMeubelspecialistfriesland.nl en Keukenopmaatfriesland.nl.

We hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Lees hoe we jouw privacy waarborgen en welke maatregelen we nemen om je gegevens te beveiligen. Vertrouw op onze transparantie en zorgvuldigheid met betrekking tot privacy.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl verstrekt. De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM DE MEUBELSPECIALIST FRIESLAND UW GEGEVENS NODIG HEEFT

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MEUBELSPECIALIST FRIESLAND GEGEVENS BEWAART

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl heeft hier geen invloed op.De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ demeubelspecialistfriesland.nl.
De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Meubelspecialist Friesland en Keukenopmaatfriesland.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Meubelspecialist Friesland op via info @ demeubelspecialistfriesland.nl . De MeubelspecialistFriesland.nl en Keukenopmaatfriesland.nl is een website van De Meubelspecialist Friesland. De Meubelspecialist Friesland is als volgt te bereiken:

Postadres: Beurtvaart 16 – 9101 RB Dokkum

Vestigingsadres: Beurtvaart 16 – 9101 RB Dokkum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76201074

Telefoon: 06 42143669

E-mailadres: info @ demeubelspecialistfriesland.nl